Innovationsledning 2019/2020 (5 hp)

HT19, 33 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-14451 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Ges endast inom program.

Behörighet: 120 hp teknik/naturvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Målet med kursen innovationsledning är att ge deltagarna en både djup och bred insikt i innovationsledning i det etablerade företaget. Vi kommer att studera de problem och möjligheter som innovationer innebär för företag i olika branscher och med olika typer av förutsättningar och möjligheter. Vi närmar oss problemet både från den teoretiska forskningslitteraturen samt den praktiska verkligheten genom relevanta gästföreläsningar från näringslivet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Juan de Santiago

E-post: studievagledare@teknik.uu.se

Telefon: 018-471 3173