Disputation Igor Rocha

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Maria Strömme
  • Disputation

Disputation: Igor Rocha, avd för nanoteknologi och funktionella material, “Oxidized Cladophora nano-cellulose derivatives – Functionalization towards biocompatible materials”. 9 maj kl 9.30, Häggsalen. Opponent: Professor Eva Malmström Jonsson, KTH, Stockholm.