Disputation: Andreas Mattsson, ”Infrared spectroscopy studies of adsorption and photochemistry on TiO2 surfaces

Disputation: Andreas Mattsson, avd för fasta tillståndets fysik, ”Infrared spectroscopy studies of adsorption and photochemistry on TiO2 surfaces: From single crystals to nanostructured materials”. Opponent: Docent Per-Anders Carlsson, Institutionen för Kemi och Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.