Licentiatseminarium: Jennifer Leijon, ”Wave powered desalination”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lokal: Å2005
  • Föreläsare: Jennifer Leijon
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jennifer Leijon
  • Docentföreläsning

Licentiatseminarium: Jennifer Leijon, avd för elektricitetslära, ”Wave powered desalination” Granskare: Professor Anna Rutgersson, Inst för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meterologi, Uppsala universitet.