Disputation Sabina Huc

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen Å10132
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Sabina Huc
  • Disputation

Disputation Sabina Huc, avd tillämpad mekanik, "Moisture induced strains and stresses in Wood". Opponent Professor Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet.