Disputation: Mia Sterby, ”Electrochemical Characterization of Conducting Redox Polymers”

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Doktorand: Mia Sterby
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Mia Sterby
  • Disputation

Disputation: Mia Sterby, avd Nanoteknologi och funktionella material, ”Electrochemical Characterization of Conducting Redox Polymers”. Opponent: Professor Peter Pickup, Memorial University of Newfoundland.