Disputation: Dan Wu, "Mechanical analyses of trabecular bone and its interactions with implants”.

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Doktorand: Dan Wu
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Dan Wu
  • Disputation

Disputation: Dan Wu, avd Tillämpad materialvetenskap, “Mechanical analyses of trabecular bone and its interactions with implants”. Opponent: Professor Hanna Isaksson, LTH.