Disputation Rui Sun "Porous amorphous calcium carbonate and phosphate- synthesis and application"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Rui Sun
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Rui Sun
  • Disputation

Disputation Rui Sun, avd Nanoteknologi och funktionella material, “ Porous amorphous calcium carbonate and phosphate- synthesis and application”. Opponent: Professor Denis Gebauer, Leibniz University of Hanover.