Disputation: Sara Saketi, “Investigation of topography, adhesion and diffusion wear in sliding contacts during steel and titanium alloy machining”

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen (Å10132)
  • Doktorand: Sara Saketi
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Sara Saketi
  • Disputation

Disputation: Sara Saketi, avd tillämpad materialvetenskap, “Investigation of topography, adhesion and diffusion wear in sliding contacts during steel and titanium alloy machining”. Opponent: Prof. Pavel Krakhmalev, Karlstads universitet.