Disputation: Lee Fowler, “Development of titanium-copper alloys for dental applications”.

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, 10132
  • Doktorand: Lee Fowler
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lee Fowler
  • Disputation

Disputation: Lee Fowler, avd Tillämpad materialvetenskap, “Development of titanium-copper alloys for dental applications”. Opponent: Professor Eduard Hryha, Chalmers.