Disputation: Xingxing Xu, avd Fasta tillståndets elektronik

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Xingxing Xu
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Xingxing Xu
  • Doktorspromotion

Disputation: Xingxing Xu, avd Fasta tillståndets elektronik, “ Interface Studies for Gold-based Electrochemical DNA Sensors”. Opponent: Professor Rabah Boukherroub, University of Lille, France.2020-01-20  9.15 Polhemsalen