Docenturföreläsning: Vågkraft - ur ett hydrodynamiskt perspektiv

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet ITC 1111
  • Föreläsare: Dr Jens Engström
  • Arrangör: Institutionen för elektroteknik
  • Kontaktperson: Jens Engström
  • Telefon: 0704250936
  • Docentföreläsning

Institutionen för elektroteknik inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära. Denna föreläsning behandlar grunderna för vågkraft ur ett hydrodynamiskt perspektiv.

Vågkraft är en energiomvandlingsteknik som med hjälp av ett kraftverk omvandlar energin i havsvågor till elektricitet. Tekniken har funnits i mer än 100 år men ännu är inget bolag riktigt kommersiellt, även om några är nära. I skiftet från fossilt till förnybart i energisystemet är intresset fortfarande stort och nya tekniker utvecklas ständigt. Den höga energitätheten och låga intermittensen är några faktorer som driver på utvecklingen.

Vågkraft är ett tvärvetenskapligt forskningsämne och i den här föreläsningen så ska jag gå igenom grunderna för vågkraft ur ett hydrodynamiskt perspektiv. Hur ser energikällans potential och karkateristik ut som sätter förutsättningarna för elproduktionen? Hur går den primära energiöverföringen till? Det ska jag presentera och diskutera med utgångspunkt från min egen forskning.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!