Lunchträff: Entreprenörskolan - något för dig?

Entreprenörskolan är en utbildning för kreativa ingenjörsstudenter på Uppsala Universitet, som år fem vill applicera sin innovativa förmåga i ett skarpt affärsprojekt. Utbildningen är till för att brygga teknisk expertis till affärsutveckling eller egenföretagande. Men vad innebär Entreprenörskolan rent konkret, och hur påverkar utbildningen din framtid som ingenjör?

Ställ dina frågor till två alumner, två studenter samt kursansvarig lärare.

Alumner: Farangis Hakimi, Global Champion Trainee på Scania, och Martin Nordqvist, affärschef på Cenvigo AB
Studenter: Temis och Petter
Kursansvarig lärare: Annika Skoglund

Plats: Zoom
Datum: 22 Mars
Tid: 12:00 – 13:00

"Lärdomarna från Entreprenörskolan tillsammans med tidigare studier gav en gedigen grund att stå på - färdigheter att tackla problem och hitta lösningar på sätt som tvingar en att tänka utanför en ingenjörs världsbild. " 
Martin Nordqvist, alumn och numera affärschef på Cenvigo AB, ett nybildat företag som arbetar för att innovera äldrevården samtidigt som han tillsammans med en annan UU alumn startat ett eget företag.

Mer information inklusive hälsningar från alumner och studenter hittar du på Entreprenörskolans webbsida.

Lunchträff: Entreprenörskolan - något för dig?