Disputation: Porous sorbents for environmental applications and selective laser sintering 3D printing of dosage forms

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen, 10134 och på Zoom (se länk nedan)
  • Doktorand: Michelle Åhlén
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Michelle Åhlén
  • Disputation

Michelle Åhlén försvarar sin avhandling "Porous sorbents for environmental applications and selective laser sintering 3D printing of dosage forms".