Disputation: Spin Current Generation in Magnetic Heterostructures and its Impact on Terahertz Emission: A Spin Dynamics Perspective

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Doktorand: Rahul Gupta
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Rahul Gupta
  • Disputation

Rahul Gupta försvarar sin doktorsavhandling "Spin Current Generation in Magnetic Heterostructures and its Impact on Terahertz Emission: A Spin Dynamics Perspective"