Disputation: Innovation Resistance - Moving beyond dominant framings

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Doktorand: Helena Fornstedt
  • Arrangör: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Kontaktperson: Helena Fornstedt
  • Disputation

Helena Fornstedt försvarar sin avhandling "Innovation Resistance - Moving beyond dominant framings".