Docenturföreläsning: Actio et Reactio – Materialkarakterisering av tunnfilmsolceller

  • Datum:
  • Plats: Zoom, se länk nedan.
  • Föreläsare: Jan Keller
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Jan Keller
  • Docentföreläsning

Institutionen för Materialvetenskap inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Solcellsteknik. Föreläsare är Jan Keller.

Sammanfattning:
För att sakta ner och så småningom stoppa klimatförändringarna krävs en snabb ökning av förnybara energikällor. Därför förväntas solceller bli en viktig del av framtida energiproduktion över hela världen. För att utöka användningen av solel behöver priserna för solcellsteknologi minskas samtidigt som framsteg görs inom området energilagringsteknik. Möjliga sätt att minska pris/kWh-förhållandet för solel är att i) öka verkningsgraden och/eller ii) minska materialförbrukningen. Så kallade tunnfilmssolceller, som endast använder mikrometertjocka lager (dvs. 100 gånger tunnare än konventionella kiselsolceller) för att absorbera det mesta av solljuset, är ett exempel på hur materialförbrukningen kan minskas i solcellsmoduler. Denna nedskalning skapar dock nya utmaningar där homogena och fasrena material, med gränsskikt av hög kvalitet, kan vara svåra att tillverka. Därför behövs en grundläggande förståelse om hur de involverade materialen och dess gränsskikt fungerar för att förbättra prestandan hos solcellerna. Denna föreläsning kommer att ge en översikt över vanliga och avancerade metoder för karakterisering av tunnfilmsmaterial där fokus ligger på interaktionen mellan fotoner och elektroner med det ljusabsorberande solcellsmaterialet Cu(In,Ga)Se2.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion.

Språk: Föreläsningen hålls på engelska.

Plats: Zoom. Zoomlänk till föreläsningen, mötesID: 69763219155

Ordförande: Professor Charlotte Platzer-Björkman

Docenturnämndens representant: Professor Jan Isberg

Välkomna!