Disputation: "Band gap engineering in Cu2ZnGexSn1-xS4 thin film solar cells"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1, rum Å4001
  • Doktorand: Nishant Saini
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Nishant Saini
  • Disputation

Nishant Saini försvarar sin doktorsavhandling "Band gap engineering in Cu2ZnGexSn1-xS4 thin film solar cells".