Disputation: "Year-round production of forest seedlings under LED lamps - biological and energetic implications of indoor cultivation"

  • Datum: –16.30
  • Plats: Rum B-320, Högskolan Dalarna, Röda vägen 3, Borlänge
  • Doktorand: Marco Hernandez Velasco
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Marco Hernandez Velasco
  • Disputation

Marco Hernandez Velasco försvarar sin doktorsavhandling "Year-round production of forest seedlings under LED lamps - biological and energetic implications of indoor cultivation".