Disputation: "Ceramic Material as Drug Delivery Systems"

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Doktorand: Amina Vazda
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Amina Vazda
  • Disputation

Amina Vazda försvarar sin avhandling "Ceramic Material as Drug Delivery Systems".