Licentiatseminarium:"Electronic and magnetic properties of Tsai quasicrystals and their approximants under pressure"

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum 80109 och på Zoom
  • Föreläsare: Fernand Denoel
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Fernand Denoel
  • Licentiatseminarium

Fernand Denoel håller sitt licentiatseminarium med titeln "Electronic and magnetic properties of Tsai quasicrystals and their approximants under pressure"

Möjlighet finns att delta via denna Zoomlänk.
Mötes ID: 645 7602 5614
Passcode: 731699

Tryckta exemplar av uppsatsen kommer att finnas tillgängliga på plats. Meddela gärna närvaro på plats till Fernand.

 

Välkommen!