Disputation: "Exploring microfluidics as a tool to study cell-biomaterial interactions"

  • Datum: –12.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sonja Lyttkens föreläsningssal (Å101121)
  • Doktorand: Sarah-Sophia Carter
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Sarah-Sophia Carter
  • Disputation

Sarah-Sophia Carter försvarar sin avhandling "Exploring microfluidics as a tool to study cell-biomaterial interactions"