Disputation: Contact Fatigue and Crack Propagation Properties of Sintered PM Steel

  • Datum: –17.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen 10132
  • Doktorand: Anders Holmberg
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Anders Holmberg
  • Disputation

Anders Holmberg försvarar sin doktorsavhandling "Contact Fatigue and Crack Propagation Properties of Sintered PM Steel".