Disputation: Efficient Solid-State Power Amplifiers for RF Power Source Applications

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Heinz-Otto Kreiss, 101195
  • Doktorand: Renbin Tong
  • Arrangör: Institution för elektroteknik
  • Kontaktperson: Renbin Tong
  • Disputation

Renbin Tong försvarar sin avhandling "Efficient Solid-State Power Amplifiers for RF Power Source Applications"

Opponent: Distinguished Professor Zoya Popovic
Huvudhandledare: Associate Professor Dragos Dancila

Länk till avhandlingen i Diva