Docenturföreläsning: Metoder för att amplifiera DNA inom molekylärbaserad diagnostik

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4001
  • Föreläsare: Dr. Teresa Zardán Gómez de la Torre
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Dr. Teresa Zardán Gómez de la Torre
  • Docentföreläsning

Institutionen för materialvetenskap inbjuder härmed in alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material.

Genom detektion av nukleinsyror, det vill säga DNA och RNA, från virus och bakterier går det att påvisa förekomst av patogener i exempelvis ett blodprov. Detektion av specifika nukleinsyrasekvenser möjliggör snabb och tidig diagnos och utnyttjas därför i många diagnostiska metoder. Dock finns det en utmaning i att mängden nukleinsyra i ett prov ofta är ytterst begränsad och därför svår att analysera. För att möjliggöra analys används därför olika metoder för att amplifiera, det vill säga öka mängden, nukleinsyra i provet. Idag finns det flera metoder att amplifiera nukleinsyror, exempelvis polymeraskedjereaktion (PCR), rullande cirkel amplifiering (RCA) och loop-medierad isotermisk amplifiering (LAMP). I den här föreläsning kommer vi att översiktligt gå igenom grunderna inom molekylär diagnostik. Fokus kommer ligga på de vanligaste amplifikationsmetoderna samt deras respektive fördelar och begränsningar.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40–45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: Professor Maria Strømme

Docenturnämndens representant: Professor Jan Isberg