Sustainability Workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Exakt lokal meddelas senare
  • Arrangör: Sustainability Working Group vid Tekniska sektionen
  • Kontaktperson: Jennifer Leijon
  • Workshop

Workshop om hållbarhet anordnad av Sustainability Working Group vid Tekniksektionen.

Kära kollegor vid Institutionen för elektroteknik, Institutionen för materialvetenskap och Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik,

 

Välkommen att delta i en spännande och trevlig eftermiddag tillägnad frågan om hur sektionen* kan utveckla vårt arbete, vår forskning och utbildning relaterat till hållbarhet och de hållbara utvecklingsmålen (SDG).

 

Datum: 16 februari 2023, kl. 13.00-16.00.

Plats: På Ångströmlaboratoriet (exakt lokal meddelas senare).

 

Varmt Välkommen!

 

Anmäl dig här senast den 31 januari 2023.

 

Arrangörer: Sustainability Working Group vid Tekniska sektionen: Tetyana Budnyak, Jennifer Leijon och Klas Palm