Decentföreläsning: Size effect on mechanical properties: wood material

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rum 2005
  • Föreläsare: Dr. Reza Afshar
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Dr. Reza Afshar
  • Docentföreläsning

Institutionen i materialvetenskap bjuder in alla intresserade till en docentföreläsning inom ämnet trämekanik.

I områden som kulturarvsvård finns det olika icke standardiserade provstorlekar och former för att karakterisera materialens mekaniska egenskaper. Dessutom finns det ett behov av minimal intervention, vilket kräver minimering av provstorlekarna och antalet.

De mekaniska egenskaperna hos både färskt och torrt trä är resultatet av dess komplexa struktur, från årsringar ner till den kompositliknande mikrostrukturen i cellväggarna. Egenskaperna varierar inom ett och samma träd, mellan olika träslag och på grund av tillväxtförhållanden. Även efter avverkning beror träets egenskaper på klimatet (luftfuktighet och temperatur) och förändras över tiden på grund av kemiska och biologiska påverkningar. De mekaniska egenskaperna hos träprover varierar med provdimensionerna, vilket ofta kallas storlekseffekt.

I denna föreläsning kommer den första delen att fokusera på olika teorier om storlekseffekten på materialets strukturella styrka. I den andra delen kommer storlekseffekten i trämaterial att diskuteras, där tillvägagångssätten i designkoder kommer att presenteras och jämföras med några nyligen utförda vetenskapliga framsteg.

Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.