Cell-instruerande biomaterial och deras potential för cellterapier

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Room 80101
  • Föreläsare: Morteza Aramesh, Biträdande universitetslektor
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Morteza Aramesh
  • Docentföreläsning

Härmed inbjuder institutionen för materialvetenskap alla intresserade till en docentföreläsning inom teknikvetenskap med inriktning mot biomedicinsk teknik.

Levande celler fungerar som komplexa system som ständigt känner av och anpassar sig till sin miljö. Viktigt är att beslutprocesserna inom celler påverkas av miljöförhållandena, inklusive de fysiska egenskaperna hos deras omgivning. En Nobelprisbelönad upptäckt visade att stamceller kan differentiera sig till olika celltyper baserat på styvheten hos deras underliggande substrat. Många andra fysiska och materiella egenskaper har också visat sig vara avgörande för att forma cellulära svar. Det framväxande området med att konstruera biomaterial för att styra cellulärt beteende utvecklas snabbt. I denna föreläsning kommer jag att introducera cell-instruktiva biomaterial och deras potentiella tillämpningar inom framtida terapier. Från att förbättra cancerbehandlingar till att konstruera celler utanför kroppen kommer vi att utforska hur detta tillvägagångssätt öppnar nya horisonter inom cellulär teknik och behandling av sjukdomar.

Föreläsningen är ett obligatoriskt undervisningstest för dem som ansöker om antagning som docent, och det bör vara möjligt för studenter och andra med grundläggande akademisk utbildning inom det relevanta området att följa den. Föreläsningen varar i 40-45 minuter med efterföljande diskussion. Föreläsningen kommer att ges på engelska.