Mikrosystem för mikrovärlden - celler och diagnostik

Vi använder oss av avancerade mikro- och nanoprocesstekniker i vår forskning om  minatyriserade system som kan användas inom livsvetenskaperna. T.ex. kan våra system senare användas som forskningsverktyg för att studera hur olika celler reagerar på yttre stimula. Vi använder oss också av mikrofluidik för att sortera och koncentrera celler och mikropartiklar. Vi har även forskningsaktiviterer inom organs-on-chip där vi utvecklar modellsystem av olika biologiska barriärer för att studera passage av t.ex. läkemedel.

Nedan beskrivs våra olika forskningsprojekt kort. Vill du veta mer kan du kontakta respektive PI inom området för mer infomation: Dr. Maria Tenje (webbsida), Dr. Zhigang Wu och Prof. Klas Hjort.