Pressmeddelande: Förnybar el räcker till Norden

2017-01-09

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på utbyggnad av enbart förnybar energi, enligt en ny studie från Uppsala universitet.

I studien, som publiceras i tidskriften Nature Energy, har forskarna tittat på vad som skulle hända om de nordiska länderna helt förlitade sig på naturresurser och förnybara energikällor.

Läs studien i Nature Energy samt pressmeddelande från Uppsala universitet.

Mer information finns i dessa artiklar:
- SVT Nyheter Uppsala: 100 procent förnybar el är möjlig – men utmaningarna många
- Kemivärlden Biotech: Förnybar el räcker till Norden.
- Ergo: Nytt hopp för förnyelsebara energikällor
- Vindkraftsbranschen: Förnyelsebar el räcker till hela Norden
- Vindkraftsnyheter: Många utmaningar med 100 procent förnybar el
- Aktuell Hållbarbet: Norden skulle klara sig på enbart förnybar energi

Nyheter