Resebidrag från Wallenbergstiftelsen

2018-10-11

Nu är det hög tid att söka rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen. Bidraget går att söka två gånger per år och höstens ansökan ska vara inne senast 15 oktober. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ställer bidrag till rektors förfogande att delas ut som resebidrag. Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta. Bidraget beviljas främst till yngre forskare (inom fem år efter disputation). 

Mer information hittar du här

Nyheter