Professor Enrico Baraldi får pris för artikel om antibiotikaresistens

2019-06-18

Enrico Baraldi, professor i industriell teknik vid institutionen för teknikvetenskaper, har mottagit pris för bästa konferensartikel sponsrad av Emerald. Artikeln blev utvald bland över fyrahundra bidrag och fokuserar på innovation kopplat till frågan om antibiotikaresistens.

Artikeln presenterades den 13 juni vid INEKA-konferensen (Innovation Entrepreneurship Knowledge Academy) och ägde rum i Verona, Italien.

– Artikeln är en del av vår pågående tvärvetenskapliga forskningsinsats i relation till den globala utmaningen av antibiotikaresistens, säger Enrico Baraldi som har ett nära samarbete med artikelns medförfattare: Francesco Ciabuschi och Olof Lindahl, professor respektive forskare vid företagsekonomiska institutionen samt Simone Callegari, forskare vid Institutionen för informatik och media. Samtliga är anställda vid Uppsala universitet. 

Artikelns namn: Sustaining innovation against the global threat of antibiotic resistance: Exploring the impact of public interventions on innovativeness and entrepreneurial orientation. 

Emerald Publishing

Nyheter