Upsalite hämmar bakterier

2016-11-16

I EN NY studie visar Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet, som ligger bakom upptäckten av Upsalite, att materialet även kan hämma tillväxten av Staphylococcus epidermidis. Det är en bakterie som bland annat förekommer på huden och som kan orsaka vårdrelaterade infektioner, exempelvis i samband med intervaskulära implantat och proteser. Bakterien har även kopplats ihop med akne.

Läs mer i nedanstående artiklar:

- Upsalite hämmar bakterier (Kemivärlden Biotech)

- Nya materialet som hämmar bakterier (Uppgång)

- Upsalite® inhibits bacteria without penicillin (EurekAlert!)

- Material inhibits bacteria without penicillin (Electronic Specifier)

- Uppsalamaterial kan ersätta antibiotika (SVT nyheter Uppsala)

Nyheter