Pressmeddelande: Kollektiv dynamik av magnetiska nanostrukturer

2016-11-29

Forskare vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och avdelningen för materialfysik vid Uppsala universitet har visat hur den kollektiva dynamiken i en struktur bestående av växelverkande magnetiska nanoöar kan manipuleras. Deras fynd presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Läs hela pressmeddelandet på www.uu.se.

Nyheter