Oscarspriset till Jonathan Scragg

2017-02-10

Jonathan Scragg, vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, har tilldelats Oscarspriset. Priset utdelades vid årets vinterpromotion.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta. I år tillfaller priset F.D. Terje Falck-Ytter, institutionen för psykologi och F.D. Jonathan Scragg, institutionen för teknikvetenskaper.

Jonathan Scragg har en doktorsexamen, daterad september 2010, i fysikalisk kemi från University of Bath i Storbritannien. Avhandlingen handlar om tillverkning och analys av materialet kesterit som används i solceller. Efter sin examen blev han anställd som postdoktor vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, där han fortfarande är verksam, nu som forskare. Jonathan Scragg har skrivit en serie helt nydanande arbeten främst om hur processningen av materialet styr dess elektriska egenskaper. Dessa arbeten har citerats ungefär tusen gånger, vilket vittnar som den stora betydelsen av Scraggs forskargärning.”

Nyheter