Mikael Jonsson är en av Årets Gustaf-Adolfsmedaljörer!

2017-03-14

Mikael Jonsson har tilldelats en av de fem Gustaf Adolfsmedaljer i guld som tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet. Utöver guldmedaljerna delades två medaljer i silver ut.

Konsistoriet tilldelar den äldre Gustaf-Adolfsmedaljen till en person med sådan tjänstgöring vid universitetet som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet. Ärendet har beretts av konsistoriets förtroenderåd.

Se samtliga vinnare och motiveringen i pressreleasen från Uppsala universitet.

Nyheter