Göran Gustafssons pris till Cecilia Persson

2017-05-15

Den 5 maj 2017 var det högtidlig prisutdelning i Stensalen på Kungliga Slottet i Stockholm. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan delade ut sammanlagt 12 miljoner kronor till unga forskare. Bland pristagarna fanns fyra forskare från Uppsala universitet.

Anna Rostedt Punga, institutionen för neurovetenskap, och Cecilia Persson, institutionen för teknikvetenskaper, fick Göran Gustafssonpriset på vardera 2,5 miljoner kronor att användas fritt för forskning.

Läs mer

Nyheter