Årets Solenergipris för årets prestation 2017 tilldelas Joakim Widén för studier om solceller i våra elnät

2018-04-25

Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar, är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.

Läs artikeln på svensksolenergi.se.

Nyheter