Peter Sturesson - Yrkesofficeren som doktorerade

2018-09-18

Under fem år har Peter Sturesson arbetat på sin avhandling ”Sense Actuate and Survive ­– Ceramic Microsystems for High -Temperature Aerospace Applications” men snart är det dags att sätta punkt. Fredagen den 21 septembervar det äntligen dags för disputationen, något han var både lite nervös inför men också såg fram emot. 

Peter Sturesson

Peter Sturesson har läst teknisk fysik med materialvetenskap (Q), tillsammans med bland annat företagsekonomi och ingenjörsmetodik i Uppsala. Innan dess studerade han till yrkesofficer vid Militärhögskolan i Östersund och till kapten vid Militärhögskolan i Halmstad. Han har också arbetat som flygingenjör innan han återvände till Ångströmlaboratoriet.

Kan du lite kort vad din forskning handlar om
– Min forskning handlar om keramiska mikrosystem, framförallt sensorer, som ska kunna överleva och operera i temperaturer upp till och ibland över 1000 °C. För att det ska lyckas behöver man ta hänsyn till design, materialval, fysikaliska principer och tillverkningsmetodik.

Vad leder din forskning till rent konkret?
­– Mina forskningsstudier har haft tre olika tillämpningsområden. Det första handlade om att integrera trådlösa trycksensorer i en jetmotormiljö. Det andra området handlade om ett multifunktionsinstrument som analyserar halter av olika kolisotoper, framtaget för att identifiera livsformer i organiskt material från t.ex. Mars. Det tredje området var en mikroraket för styrning av satelliter, där visade vi på effekten av olika typer av gasvärmning i syfte att effektivisera bränsleförbrukningen.

Hur var doktorandtiden?
– Den har varit utmanande och bitvis prövande, men oerhört lärorik och utvecklande för mig som person. Man vinner både bildning, vetenskapliga färdigheter och erfarenheter av vikten av goda samarbeten.

Vad skulle du ge för tips till andra som står i begrepp att påbörja sin doktorandutbildning?
– Se till att du har en så bra bild som möjligt av hur din eventuella forskning kommer att bedrivas. Vardagens utformning och karaktär är viktig och måste fungera med livet utanför forskningen. Min forskning har hela tiden bedrivits i samarbetsform och det har jag uppskattat och tror att man ska försöka finna i sin forskarutbildning. Det är både för sig själv och de närmsta kollegorna man kommer att kämpa de där extra nätterna.

Vad tänker du göra nu?
– Nu kommer jag att läsa ledarskap, strategi och operationskonst vid Försvarshögskolan. Därefter ska jag påbörja en tjänst som Scientific Advisor inom flygvapnets utvecklingsorganisation.

Är det något du vill tillägga?
– Innan jag började min doktorandutbildning frågade jag en äldre man, som länge varit en grå eminens inom den statliga förvaltningen, vad han trodde om mitt forskningsprojekt. Han svarade bara ”Ämnet är inte så viktigt i slutändan, se bara till att det är svårt, det är där du kommer att utvecklas. Dessutom känner alla andra igen ett svårt projekt när de ser det”. Jag vet inte än ifall han hade rätt, men mitt projekt var både svårt och utvecklande och just nu känns det mycket bra att ha bidragit med ny kunskap i ämnet. 

Peter Sturesson disputerade fredagen den 21 september på Ångströmlaboratoriet.

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter