Internationellt masterprogram inom additive manufacturing

2018-09-19

3D-printing, eller additive manufacturing (AM) som är den engelska termen, är en teknik som fullkomligt exploderat de senaste tio åren. Efterfrågan på ingenjörer med kompetens inom området ökar och nu har institutionen för teknikvetenskaper beslutat sig för att starta ett internationellt masterprogram inom AM.

– Vi har långt framskridna planer och programmet kommer sjösättas 2020, säger Urban Wiklund, professor i materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper.

Hur programinnehållet ser ut är ännu inte klart men enligt Urban Wiklund bör det innehålla kurser i alltifrån framställning av råmaterial som polymerer, metaller och keramer till hur materialen används i olika AM-processer, det vill säga, hur materialen smälter, stelnar eller polymeriserar.

– Det är också viktigt att studenterna lär sig allt runtomkring som produktionsekonomi och design där CAD och FEM ingår, förklarar han.

Programmet är tvåårigt och under det sista halvåret gör studenterna sitt examensarbete.

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter