Maria Strömme får motta Björkénska priset

2018-09-28

Professor Maria Strömme har tillsamman med professor Joseph Minahan utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Maria Strömme

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Hon har under lång tid befunnit sig i forskningsfronten inom nanoteknologi, funktionella material och dess tillämpningar. Och i år mottar hon alltså Björkénska priset som är Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. I år är prissumman cirka 160 000 kronor per pristagare och priset kommer att delas ut vid vinterpromotionen i januari. 

Läs mer om Maria Strömmes forskning och Björkénska priset på universitetets nyhetssida.

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter