Populär master i hållbar destinationsutveckling

2018-10-01

Studenter världen över har lockats till det nya masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling. 

Det internationella masterprogrammet ”Hållbar destinationsutveckling” eller ”Sustainable destination development” drog i gång i september på campus Gotland som är en filial till Uppsala universitet. Tanken med programmet är att förbereda studenterna på ett arbete med hållbarhetsperspektiv i besöksnäringsintensiva regioner världen över.

Ulrika Persson-
Fischier

– Det här är en utbildning som fyller ett behov av att möta hållbarhetsutmaningar. Den har ett stort mått av tvärvetenskap och vi jobbar över alla institutioner. Här är vi världsunika, säger Ulrika Persson-Fischier som är programansvarig.

Masterprogrammet, som hör till institutionen för teknikvetenskaper, innehåller kurser som ges av antropologer, geologer, tekniker, etnologer, historiker och företagsekonomer. De olika  ämnesområdena ska ge studenterna förståelse för hur man kan jobba med olika aktörer inom turistnäringen. Programmet är väldigt ”hands on” och varvat med teoretiska kurser förväntas studenterna samarbeta med lokala aktörer på Gotland. Exempel är företag inom turistbranschen såsom turoperatörer som ordnar guidade turer, eller offentliga aktörer, till exempel Gotlands museum och Svenska kyrkan.

– Först läser studenterna tvärvetenskapliga kurser i destinationsutveckling. Sen får de välja inriktning mellan entreprenörskap, tillämpad kulturarvspolitik och naturbaserad turism. På så sätt får studenten nischa sig mot det han eller hon vill arbeta med efter utbildningen, exempelvis kulturarvsturism eller entreprenörskap, förklarar Ulrika Persson-Fischier.

Bläse på Gotland. Foto: Wikimedia commons. 

Hon menar att det finns ett behov av kunskap inom hållbarhet inom turistnäringen och efter utbildningen kan studenterna exempelvis söka jobb på mellanchefsnivå, öppna eget eller arbeta på olika förvaltningar. I år började 30 studenter på utbildningen och Ulrika Persson Fischier hoppas på det dubbla till nästa år.

– Det har varit väldigt spännande och utmanande att bygga upp programmet. Vi har ju inte haft en modell att luta oss mot, säger hon.

På initiativ av Ulrika Persson-Fischier anordnades i september ett tre dagar långt event där studenter från det nya masterprogrammet utforskade hållbarhet tillsammans med studenter från sex andra utbildningsprogram. Eventet uppmärksammades av radio P4 Gotland.

Läs mer om programmet Hållbar destinationsutveckling här.

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter