Ny typ av glaskeramer ger bättre munhälsa

2018-12-12

Nu har forskare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet tagit fram glaskeramer som är tre gånger starkare än de redan existerande. Det här öppnar upp för en bättre tandvård där patienterna får starkare tänder och slipper besöka sin tandläkare lika ofta.

Keramer är oorganiska och icke-metalliska material som utgör huvudgruppen av material. Exempel på keramer är cement, betong, tegel, kakel, glas och glasyr.

Det är forskare på enheten för tillämpad materialvetenskap vid Ångström laboratoriet tagit fram en typ av glaskeramer som är tre gånger starkare än det som finns idag. Till färgen är det halvgenomskinligt medan det förra är vitt. Färgen kanske inte tycks spela någon roll i sammanhanget men kombinationen av just färgen och hållbarheten har visat sig vara särskilt lyckad kombination när det kommer till material som tandläkare använder för att laga våra tänder.

Docent Wei Xia

- Våra tänder är hårda och starka och har en fin färg och de behöver starka material för att behandlas. Dilemmat inom dagens tandvård är att starka material är vita till färgen (en vit färg som inte ser naturlig ut) och de material som är halvgenomskinliga är inte lika starka. Våra keramer är tre gånger starkare dagens och dessutom halvgenomskinliga till färgen. Det här innebär att man kan anpassa tandens färg till att likna patientens övriga tänder och resultatet blir att det ser naturligt ut. Materialet är tänkt att användas vid lagningar, till tänder som har gått sönder, bryggor och kronor, förklarar forskaren Wei Xia som tillsammans Håkan Engqvist och Le Fu leder forskargruppen.

Foto: Pixabay

Det är alltså tänkt att det nya materialet ska ge patienterna en hälsosammare munhälsa och på lång sikt blir vården förhoppningsvis billigare då patienten inte behöver besöka sin tandläkare lika ofta.

Upptäckten har redan väckt uppmärksamhet och forskarna hoppas nu få ut sin forskning på marknaden. Planen är att använda glaskeramerna till områden som behöver starkt och halvgenomskinligt material, exempelvis olika typer av implantat.

För mer information kontakta: Wei Xia, docent vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Telefon: 018-471 7961Mobile: 073-7895686:
Mejl: Wei.Xia@angstrom.uu.se

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter