Maria Strömme och Håkan Engqvist erhåller SSF:s ”Nyttiggörandepris 2018”

2019-04-10

I oktober 2018 utlyste SSF en andra omgång av programmet ”Nyttiggörandepris 2018” och professor Maria Strømme och Håkan Engqvist,  tekniksvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, var två av pristagarna.

SSF:s nyttiggörande pris syftar till att stimulera och öka engagemang för nyttiggörande av forskningsresultat i stiftelsens forskningsprogram samt att synliggöra effekterna av sådana insatser.

Maria Strømme

Av de 14 inkomna ansökningarna valde SSF:s beredningskommitté tre projekt som erhåller pris/stipendium. Det tilldelas ett första pris på 100 tkr till Maria Strømme från Uppsala universitet, och två andra pris på 75 tkr till Carlota Canalias från Kungliga Tekniska Högskolan och Håkan Engqvist från Uppsala universitet.

Läs mer om Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Nyheter