Forskaren Cajsa Bartusch har fått medel till forskningsprojekt om smarta elnät

2019-04-16

Cajsa Bartuschs forskning fokuserar bland annat på hushållens roll för att ställa om till ett hållbart energisystem. 

Cajsa Bartusch

Cajsa Bartusch, forskare på avdelningen för industriell teknik vid institutionen för teknikvetenskaper, har fått medel till sitt forskningsprojekt om smarta elnät.

Projektet är en del av det tvärvenskapliga forskningsprogrammet med andra svenska universitet och i sin forskning fokuserar Cajsa Bartusch på användarnas perspektiv, framför allt i Uppsala och Stockholm eftersom de städerna har kapacitetsbrist i elnäten. 

Läs mer på universitetets nyhetsbank

Nyheter