Vinnova beviljar ansökan för Kompetenscentrum 2020, AddLife – Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna

2019-06-19

Under fem år kommer Vinnova finansiera Kompetenscentrum 2020, AddLife – Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna.

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning.

Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera.

Cecilia Persson

Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna vid Uppsala universitet är ett centrum för forskning, utveckling och regulatoriska aspekter av nya tekniker för 3D-skrivning, bland annat: Komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering. Projektledare: Cecilia Persson, professor vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap.

Du hittar mer information på Vinnovas hemsida

Anna Ciabuschi Eriksson

Nyheter