Tekniska sektionen

Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor. 

Tre nya institutioner inom teknik och naturvetenskap

Från och med den första januari 2020 delades institutionen för teknikvetenskaper upp i tre nya institutioner: institutionen för materialvetenskap institutionen för elektroteknik samt institutionen för samhällsbyggnad och teknik. Vår förhoppning är att delningen leder till bättre möjligheter till kollegiala diskussioner och beslutsprocesser där fler kan bli involverade samt fler möjligheter till strategiskt arbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

Våra institutioner tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten 

Här finns vi
Ni hittar oss på Ångströmlaboratoriet. På campusområdet Polacksbacken, varav Ångströmlaboratoriet är en del. Här finns karta, vägbeskrivning, och olika transportmöjligheter.