Att rädda regalskeppet

Tidens tand har nött hårt på Regalskeppet Vasa. Virket i Vasas skrov är kraftigt försvagat och vi arbetar med att utveckla en ny stödstruktur som ska utöka skeppets livslängd.

Läs mer om projektet på Vasamuseets hemsida

Från forskning till samhällsnytta

Institutionen för teknikvetenskaper tar ett stadigt grepp om teknikens samhällsnytta och antar en lång rad aktuella utmaningar såsom Alzheimers sjukdom, kronisk smärt, bättre proteser och implantat, naturkatastrofer, trådlösa sensornätverk, smarta fönster, bättre inomhusmiljö, framtidens energiförsörjning och så vidare. Vi har mångårig erfarenhet av att driva forskning från idè till färdiga produkter på markanden. Detta visar sig i våra framgångrika samarbeten med näringslivet och i våra livskraftiga avknoppningsföretag.
 

Samverkan inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och en årlig vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Läs om hur du kan samverka med oss på Teknat Samverkans webb

Populärvetenskapliga presentationer

Vi forskar om massor av spännande saker som vi gärna vill berätta om och förklara även för dig som inte själv är forskare. Vårt syfte är att förstå och utveckla teknik som leder till ett bättre liv för oss människor. Till och med då vår forskning ligger i startgroparna vet vi att den till slut kan komma att hjälpa människor till ett bättre liv. Läs om tre temaområden som inkluderar en stor del av vår forskning:

Framtidens hållbara energiförsörjning
Smart teknik för bättre hälsa

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket