Programråd

Varje programråd består av en programansvarig, två lärare, två externa ledamöter (näringslivsrepresentanter), två studenter + 1 suppleant. Programrådets sammansättning fastställs av Styrelsen för Institutionen för teknikvetenskaper. Institutionsstyrelsen har utsett följande ledamöter i Programråden:

The Programme Board, Industrial Leadership and Innovation (Programansvarig Thomas Lennerförs)  enligt beslut från 2015-05-28:

  1. Håkan Kullvén (lärare)
  2. Ilia Katardjiev (lärare)
  3. Andreas Marcström (extern ledamot, GE Healthcare)
  4. Jonas Missaoui (extern ledamot, ÅF)
  5. Studentrepresentanter utses av UTN.

The Programme Board, Renewable Electricity Production (Programansvarig Irina Temiz) enligt beslut från 2017-11-16:

  1. Mikael Bergkvist (lärare)
  2. Markus Gabrysch (lärare)
  3. Christer Törnqvist (extern ledamot, ABB)
  4. Per Preinitz (extern ledamot, ÅF)
  5. Studentrepresentanter utses av UTN.