Calcium Phosphates: The Man-Made Bone?

Synthetic calcium phosphates can sometimes be better than natural bone. Check out this popular science article posted on Matmatch's materials science blog, and written by Alejandro López.

Nya biomaterial möjliggör patient-specifika behandlingar

Cecilia Persson introducerade vår grupp på invigningen av Medtech Science & Innovation Centre i Uppsala den 14 juni 2017.

Klicka härför att titta på hennes presentation och läsa mer om MiMs bidrag till utveckling av nya funktionella material vid frakturbehandlingar.

Cecilia Persson är docent i MiM-gruppen sedan 2015, hon har en PhD i Biomekanik från Leeds Universitet (2009), en europeisk MSc i Materialteknik (2004) och forskar på nya biomaterial och implantat för ben.

Vad är ett biomaterial?

Ett biomaterial är ett material som används i ett implantat eller annan medicinteknisk produkt avsedd att interagera med ett biologiskt system. Biomaterial används i många tillämpningar såsom: ledimplantat (höft, knä etc.), plattor och skruvar för frakturfixering, ben-cement för vertebroplastik, fyllnadsmaterial för bendefekter, artificiella senor och ligament, dentala implantat, blodkärlsimplantat, hjärtvalv, katetrar, artificiella hjärtan, byggställningar för artificiell hud, hjärt-lung-maskiner, cochlearimplantat, intraokulära linser etc. Den globala biomaterialmarknaden förväntas nå 117 miljarder euro år 2020.

Klicka här för att få veta mer om vår forskning.